Skip to Content

Aktuality

Bohoslužby v Liptále obnoveny 17.5.2020

Pravidelné bohoslužby v liptálském evangelickém kostele, které byly celorepublikově přerušeny kvůli pandemii koronaviru, budou z důvodu zvolnění opatření obnoveny v neděli 17. května 2020.

V neděli 17. května 2020 v 10 hodin se tedy sejdeme v kostele.

Prosíme a děkujeme za dodržování bezpečnostních opatření, která kvůli koronaviru stále platí: rozestupy, roušky, dezinfence.

Těší se na Vás Vaše

Mária Jenčová

(Bohoslužby se v kostele v neděli 3.5. nebo 10.5.2020 ještě nekonají. Sledujte www.liptal.evangnet.cz .)

Informace k dobrovolníkům pro Diakonii

Mon, 30 Mar 2020 16:12  - Předmět: Dobrovolní pracovníci

Vážení,

přikládám tabulku pro potencionální pomoc dobrovolníků našim domovům na Vsetíně v okamžiku krize personální - vypadne mnoho pečovatelek, kuchařek, údržbář. Zvažte, zda i váš sbor by mohl vytvořit pro nás podporu pro případ krize.

Tabulka má dvě části - lze si vybrat přijatelný režim pro tu kterou osobu:

a)       Karanténa - bylo by možno cca po dobu 14 dnů z domova 

odcházet, ale jen do domácí karantény nebo zůstat po celou dobu na domově.

b)      Pouze personální - tzn. dobrovolný pracovník by mohl přicházet 

i odcházet z domova - prostě běžný režim-není karanténa, jen chybí náhle mnoho pracovníků.

SLOVO FARÁŘKY

        21. března v Liptále

Moji milovaní bratři a sestry,

velmi na Vás všechny s láskou myslím a chci Vás ujistit, že i v těchto těžkých časech jsem v srdci a modlitbě stále s Vámi! Ale co je nejdůležitější – JE S NÁMI NÁŠ PÁN! Neopustil nás ani na chviličku! Ani na chviličku jsme nepřestali být Jeho milovanými dětmi, o které se s láskou stará a každé drží ve své dlani. Často na to mysleme a věřme tomu.

Slovo na doma, bohoslužby on-line z jiných sborů, v ČT

Na webu e-cirkev.cz najdete křižovatku textů, audionahrávek, videí a nápadů z Evangelické církve pro dny doma.Z nabízeného:
  • Slovo na doma - promluvy duchovních vysílané každé ráno od 17.

INFORMACE o zrušení bohoslužeb a dalších sborových setkání

Dne 12. března 2020 byl v České republice vyhlášen nouzový stav. Dne 17.března 2020 byl zakázán volný pohyb osob na území České republiky.

Mezi výjimky z tohoto pravidla patří – krom jiného – výkon povolání nebo činností sloužících k zajištění individuální duchovní péče a služby, a též pohřby. Aktuální informace naleznete na https://koronavirus.mzcr.cz/

Koronavir - sdělení Synodní rady ČCE, bohoslužby on-line

Pastýřský list synodního seniora

Pokusme se současný čas omezení přijmout jako dar. Je důležité, abychom jedni druhým přáli dobré věci, aby naše slova prospívala trpělivosti a naději. Podporujme ty, na jejichž bedrech leží odpovědnost za fungování nutných služeb.

Sestry a bratři v Kristu, milí přátelé,

prožíváme těžký čas. Zákeřný vir změnil během několika dnů způsob života celé planety.

Jednou se budeme ptát, zda tato situace nastala bez varování, nebo jsme varování neviděli, či vidět nechtěli. Avšak dnes, v čase nouzového stavu v naší zemi, je důležité, abychom jedni druhým přáli dobré věci, aby naše slova prospívala trpělivosti a naději. Ani nevyslovujme to, co zbytečně šíří chaos a neúctu k ostatním lidem.

Informace k platbě saláru, Jeronýmovy jednoty a ostatních darů

Více v příloze.

Zdroj Sborový zpravodaj č. 35, leden 2020.

LIPTÁL 2016 - prezentace obce

Biblické zkratky

Viz příloha.

Ubytování (nejen) v evangelické církvi, Chotěboř, Luhačovice, Libštát - inzerce

Evangelický portál Evangnet představuje stránky pracovně nazvané "Ubytování (nejen) v Evangelické církvi". Jde o web s možnostmi vyhledávání a nabízení ubytování především v rámci ČCE, ale i jinde. Kdokoli může přidávat další objekty. Vyhledávání je možné podle různých kategorií. Stránky naleznete na adrese http://ubytovani.evangnet.cz. Případné dotazy či připomínky adresujte správcům Evangnetu na spravci@evangnet.cz.

 

Novinky a informace z Diakonie ČCE - aktualizováno

Nabídka práce - info 11.4.2019.

Novinky - viz přílohy.

Všechny zpravodaje Diakonie naleznete ZDE.

Různá videa z Diakonie naleznete ZDE.

Stojí za přečtení a zhlédnutí - aktuality, články, videa ...

Liptálský sbor ČCE 2015 - video

Vytvořil Samuel Vaculík.

Jeronýmova jednota - aktualizováno

Viz přílohy.

Novinky z ÚCK - aktualizováno

Sborové zásilky - ZDE.

WWW.100LETCCE.CZ

 Další aktuální informace níže a v přílohách.

 


Vážené sestry, vážení bratři, aktuální znění Církevního zřízení, řádů a dalších právních předpisů ČCE je k dispozici na http://www.evangnet.cz/cce/czr/.

Seniorátní zpravodaj - aktualizováno

Hra o kalich - geocaching - k výročí 600 let přijímání podobojí, Praha

Vážené sestry, vážení bratři,

Všechny sborové zásilky ÚCK

Doplnění webu - dokumenty, fotografie

Fotografie jsou průběžne doplňovány.

V sekci Dokumenty je vložen: Přehled dat  – liptálský sbor ČCE: Kazatelé - Učitelé - Zpěváci - Varhaníci - Kostelníci - Staršovstvo - Počet členů sboru - Významná data. 

Prosba:

zároveň velmi prosíme všechny, kdo by jste mohli pomoci k uvedenému doplnit jakákoliv jména, data či údaje, aby jste informovali správce webu – osobně, na email: jana.vrablik@evangnet.cz, telefon: 571 438 074.

Syndikovat obsah

Nejnovější obrázek

Img 20200214 182010mImg 20200214 202218Img 20200214 202205Img 20200214 201439Img 20200214 201434Img 20200214 201238Img 20200214 201230Img 20200214 201225Img 20200214 201216Img 20200214 201151


about seo