Skip to Content
MY KÁŽEME KRISTA! SLOVO KRISTOVO PŘEBÝVEJŽ VE VÁS BOHATĚ! Nápisy v našem chrámu Páně v Liptále Vás vítáme i na prahu těchto oficiálních webových stránek Farního sboru Českobratrské církve evangelické v Liptále. Jsme křesťané - evangelíci. Patříme do společenství evangelických církví. Buďte zde tedy vítáni srdečně ...

SLOVO FARÁŘKY

        21. března v Liptále

Moji milovaní bratři a sestry,

velmi na Vás všechny s láskou myslím a chci Vás ujistit, že i v těchto těžkých časech jsem v srdci a modlitbě stále s Vámi! Ale co je nejdůležitější – JE S NÁMI NÁŠ PÁN! Neopustil nás ani na chviličku! Ani na chviličku jsme nepřestali být Jeho milovanými dětmi, o které se s láskou stará a každé drží ve své dlani. Často na to mysleme a věřme tomu.

Ekumenická bohoslužba v neděli 29.3.2020 - 10 h - ČT 2

V neděli 29. 3. 2020 bude Česká televize od 10 hod na ČT2 přenášet živě ekumenickou bohoslužbu z Komunitního centra Matky Terezy v Praze-Hájích, kterou povede synodní senior Daniel Ženatý.Možno pustit i z webu iVysílání nebo později ze záznamu.

Bohoslužby ČCE Liptál 22.3.2020

Záznamy všech bohoslužeb naleznete v záložce Kázání.

Slovo na doma, bohoslužby on-line z jiných sborů

Na webu e-cirkev.cz najdete křižovatku textů, audionahrávek, videí a nápadů z Evangelické církve pro dny doma.Z nabízeného:
  • Slovo na doma - promluvy duchovních vysílané každé ráno od 17.

INFORMACE o zrušení bohoslužeb a dalších sborových setkání

Dne 12. března 2020 byl v České republice vyhlášen nouzový stav. Dne 17.března 2020 byl zakázán volný pohyb osob na území České republiky.

Mezi výjimky z tohoto pravidla patří – krom jiného – výkon povolání nebo činností sloužících k zajištění individuální duchovní péče a služby, a též pohřby. Aktuální informace naleznete na https://koronavirus.mzcr.cz/

Koronavir - sdělení Synodní rady ČCE, bohoslužby on-line

Pastýřský list synodního seniora

Pokusme se současný čas omezení přijmout jako dar. Je důležité, abychom jedni druhým přáli dobré věci, aby naše slova prospívala trpělivosti a naději. Podporujme ty, na jejichž bedrech leží odpovědnost za fungování nutných služeb.

Sestry a bratři v Kristu, milí přátelé,

prožíváme těžký čas. Zákeřný vir změnil během několika dnů způsob života celé planety.

Jednou se budeme ptát, zda tato situace nastala bez varování, nebo jsme varování neviděli, či vidět nechtěli. Avšak dnes, v čase nouzového stavu v naší zemi, je důležité, abychom jedni druhým přáli dobré věci, aby naše slova prospívala trpělivosti a naději. Ani nevyslovujme to, co zbytečně šíří chaos a neúctu k ostatním lidem.

Nabídka UCK - aktualizováno

Publikace UCK, Veritas, Kalich, z Nosislavi a dalších.

Viz přílohy.

Novinky a informace z Diakonie ČCE - aktualizováno

Nabídka práce - info 11.4.2019.

Novinky - viz přílohy.

Všechny zpravodaje Diakonie naleznete ZDE.

Různá videa z Diakonie naleznete ZDE.

Novinky z ÚCK - aktualizováno

Sborové zásilky - ZDE.

WWW.100LETCCE.CZ

 Další aktuální informace níže a v přílohách.

 


Vážené sestry, vážení bratři, aktuální znění Církevního zřízení, řádů a dalších právních předpisů ČCE je k dispozici na http://www.evangnet.cz/cce/czr/.

Seniorátní zpravodaj - aktualizováno

Doplnění webu - dokumenty, fotografie

Fotografie jsou průběžne doplňovány.

V sekci Dokumenty je vložen: Přehled dat  – liptálský sbor ČCE: Kazatelé - Učitelé - Zpěváci - Varhaníci - Kostelníci - Staršovstvo - Počet členů sboru - Významná data. 

Prosba:

zároveň velmi prosíme všechny, kdo by jste mohli pomoci k uvedenému doplnit jakákoliv jména, data či údaje, aby jste informovali správce webu – osobně, na email: jana.vrablik@evangnet.cz, telefon: 571 438 074.

Syndikovat obsah

Nejnovější obrázek

Img 20200214 182010mImg 20200214 202218Img 20200214 202205Img 20200214 201439Img 20200214 201434Img 20200214 201238Img 20200214 201230Img 20200214 201225Img 20200214 201216Img 20200214 201151


by Dr. Radut