Skip to Content

Stalo se

Srdečně Vás zveme na vánoční bohoslužby - přenášíme živě

24.12. - Štědrý den - bohoslužby v 20 h v kostele 

25.12. - Boží hod vánoční - bohoslužby v kostele v 10 h s Večeří Páně 

27.12. - nedělní bohoslužby v 10 h v kostele - účast 35 osob

31.12. - Silvestr – bohoslužby v 17 h v kostele 

01.01. - Nový rok - bohoslužby v 10 h v kostele s Večeří Páně.

8. Setkání u pomníku Na Bílé, 6.7.2020 - foto

Bohoslužby v Liptále obnoveny 17.5.2020

Pravidelné bohoslužby v liptálském evangelickém kostele, které byly celorepublikově přerušeny kvůli pandemii koronaviru, budou z důvodu zvolnění opatření obnoveny v neděli 17. května 2020.

V neděli 17. května 2020 v 10 hodin se tedy sejdeme v kostele.

Prosíme a děkujeme za dodržování bezpečnostních opatření, která kvůli koronaviru stále platí: rozestupy, roušky, dezinfence.

Těší se na Vás Vaše

Mária Jenčová

(Bohoslužby se v kostele v neděli 3.5. nebo 10.5.2020 ještě nekonají. Sledujte www.liptal.evangnet.cz .)

INFORMACE o zrušení bohoslužeb a dalších sborových setkání

Dne 12. března 2020 byl v České republice vyhlášen nouzový stav. Dne 17.března 2020 byl zakázán volný pohyb osob na území České republiky.

Mezi výjimky z tohoto pravidla patří – krom jiného – výkon povolání nebo činností sloužících k zajištění individuální duchovní péče a služby, a též pohřby. Aktuální informace naleznete na https://koronavirus.mzcr.cz/

Koronavir - sdělení Synodní rady ČCE, bohoslužby on-line

Pastýřský list synodního seniora

Pokusme se současný čas omezení přijmout jako dar. Je důležité, abychom jedni druhým přáli dobré věci, aby naše slova prospívala trpělivosti a naději. Podporujme ty, na jejichž bedrech leží odpovědnost za fungování nutných služeb.

Sestry a bratři v Kristu, milí přátelé,

prožíváme těžký čas. Zákeřný vir změnil během několika dnů způsob života celé planety.

Jednou se budeme ptát, zda tato situace nastala bez varování, nebo jsme varování neviděli, či vidět nechtěli. Avšak dnes, v čase nouzového stavu v naší zemi, je důležité, abychom jedni druhým přáli dobré věci, aby naše slova prospívala trpělivosti a naději. Ani nevyslovujme to, co zbytečně šíří chaos a neúctu k ostatním lidem.

Postní setkání - Když se víra nevykultivuje v důvěru, zvrhne se v pověru - s rev. Jaroslavem Kratkou

  Viz příloha.

OSLAVY 100. výročí vzniku ČCE, Pardubice, 27.-30.9.2018

Sbírka na opravu kostela

Byla zahájena sbírka na opravu našeho kostela. Své dary můžete odevzdat buď br. kurátorovi Tomáši Němečkovi nebo s. Blance Vaculíkové. Nebo presbyterům při výběru saláru. Je možné  i převodem na sborový účet, číslo: 111220858/0300. Do poznámky uvést: oprava kostela. Účet pro mezinárodní potřeby naleznete v záložce Kontakt.

PF 2018 sboru v Liptále

Viz přílohy.

Program - Vánoce 2016 ve sboru ČCE Liptál a PF 2017

Setkání kurátorů a místokurátorů, Liptál, 26.11.2016, 9-16 h

Setkání kurátorů a místokurátorů Východomoravského seniorátu ČCE v Liptále 26.11.2016, 9 - 16 h.

 

Přátelské posezení, Liptál, 19.6.2016

V neděli 19. června 2016 odpoledne se v prostorách sborového sálu evangelické církve sešli dříve narození, aby zavzpomínali na dřívější čas a podělili se o své radosti i starosti. Shromáždilo se do padesát seniorů, mezi nimi byl i host pan Dobiáš z Prahy, vnuk bratra faráře Dobiáše, stavitele liptálského evangelického chrámu.  

Program - Velikonoce a do července 2016

Program - Vánoce 2015 ve sboru ČCE Liptál a PF 2016

Pozvánka - beseda o problematice užívání drog, ČCE Liptál, dnes 12.8.2015, 18:00 h

Českobratrská církev evangelická v Liptále zve dnes 12.8.2015 v 18:00 hodin do sborového domu všechny dospívající, mládež i rodiče na setkání s pracovníky organizace /Týn čelindž/, která se věnuje problematice užívání drog. Přítomní mladí lidé se s Vámi podělí o strhující životní příběhy. Vypráví o ničivé síle závislosti na drogách a alkoholu a sdělí vám své osobní zkušenosti s procesem odvykání. Jejich příběhy jsou povzbuzením i varováním.

Stojí za přečtení - Jan Hus, 600 let od jeho upálení

Z časopisu Veřejná správa 13/2015 ze dne 1.7.2015.

Články z webu Objevy a zajímavosti ze světa vědy Masarykovy univerzity.

Více v přílohách.

Setkání seniorů sboru, Liptál 21.6.2015

Na neděli 21.6.2015 odpoledne od 15 h zveme všechny seniory našeho sboru na setkání v sále. Setkání je pro všechny zhruba od 70 let výše. Za ty, kteří již nemohou sami přijít, prosíme rodinné příslušníky o dovoz. Odvoz domů pro ně můžeme zabezpečit. Chceme tak pro ty, kteří se už zejména se zdravotních důvodů nemohou setkat se svými vrstevníky, vytvořit aspoň tento malinkatý prostor pro setkání a vzájemné sdílení. Doprovodný program a občerstvení nebudou chybět.

Noc kostelů, kostel ČCE Liptál, 29.5.2015, 19 h

V pátek od 19 h se v Liptále konala Noc kostelů.

Jeronýmova jednota - aktualizováno

Viz přílohy.

Přání - Velikonoce 2015

Syndikovat obsah

Nejnovější obrázek

20200208 111519 20200207 19025220200208 112452 Bila setkani 6.7.2020Hus liptal 5.7.2020Bohosluzby o. szturc 14.6.202020200614 110938Img 4778mImg 20200614 140412 1mImg 20200614 140326m


about seo