Skip to Content

Kontextuální pastýřská péče. Seminář pro kazatele

12. — 16. 11. 2017 Tábor J. A. Komenského, Běleč nad Orlicí
Před Bohem nestojím sám, ale s druhými lidmi, držíme se za ruce. A stejně tak: když stojíme spolu a držíme se za ruce, vždy stojíme před Bohem. Konflikty a problémy nelze řešit izolovaně. Důležitý je kontext vztahů, ve kterých žijeme, resp. jsme žili, zvláště pak v rodině. Kontextuální pastýřská péče vidí jako cestu k řešení problémů napravení a uzdravení vztahů a obnovu důvěry. Téma: vina a odpuštění. Kurz bude částečně věnován teorii kontextuální pastýřské péče. Odborně je povedou holandští lektoři Annette Melzer a Ids Smedema. Překládat bude Jana Pellarová, seminář připravuje Lenka Ridzoňová.
evangnet / web

Nejnovější obrázek

Img 2612PlakatNavsteva nz 20170924 105155Img 2648Img 2646Img 2645Img 2633Img 2624Img 2620Img 2616


about seo