Skip to Content

Pár slov o obci Liptál

Obec LIPTÁL

Název obce: Liptál

Celková rozloha obce: 2 418 ha

Nadmořská výška: průměr 428 m n. m.

Počet obyvatel: 1 478

Kontakt: Obec Liptál, 756 31  Liptál 331

Tel.: +420 571 438 074 E-mail: obec@liptal.cz, obec.urad@liptal.cz 

Web: www.liptal.cz, www.liptal.eu

Znak obce Liptál

 

Poloha:

Obec se rozprostírá po obou stranách silnice mezi Vsetínem a Zlínem, v údolí potoka Rokytenka. To odděluje výběžky Hostýnských vrchů od vrchů Vizovických. Nejvyšším bodem je Vartovna (651 m n.m.), odkud kdysi portáši „vartovali“ před častými nájezdy Kuruců z Uher.    

 

Stručná historie:

Název Liptál pochází ze slova Liebenthal a znamená milé údolí. Je svědectvím o samotných začátcích osídlování Vsetínska. První písemná zmínka o osadě je z roku 1361 (v roce 2011 oslavil Liptál 650 let), kdy patřila cisterciáckému klášteru ve Vizovicích. V roce 1505 náležela vsetínskému panství, ale již v roce 1661 tvořila samostatné panství, v jehož držení se střídaly různé šlechtické rody.

Dominantou obce je barokní zámek postavený na přelomu 17. a 18. století pravděpodobně majitelem panství Vilémem Sedlickým z Choltic. K zámku přiléhala tzv. Anglická zahrada a obora. V zámeckém parku je umístěn pomník liptálského rodáka, malíře a spisovatele Jana Kobzáně.  

Evangelický kostel byl postaven v letech 1904 – 1907 podle plánu Josefa Zlatohlávka z Vídně v novogotickém stylu. Kostel je největším evangelickým kostelem na Valašsku.

Katolický kostel sv. Michala Archanděla byl postaven v barokním slohu v letech 1796 – 1798 na místě staršího kostela. V sousedství kostela najdeme barokní sochu sv. Jana Nepomuckého z roku 1747.

Před budovou obecního úřadu zaujme socha zbojníka od akademického sochaře Karla Řezníka. Pohnutou historii má i busta T. G. Masaryka od Antonína Chromého – Chromka umístěná v parku na návsi. 

V roce 1907 byl v Liptále založen sirotčinec, který spravovaly až do roku 1957 sestry dominikánky z Řepčína u Olomouce. Současný Dětský domov a Základní škola je vlastně nástupcem tohoto sirotčince. Všechny budovy školy a domova byly modernizovány, původní chlapecký a dívčí internát byl zrušen a je zřízen domov rodinného typu.

 

Život obce:    

Nejvíce obyvatel žilo v Liptále v roce 1869, v současné době zde žije kolem 1500 občanů v 520 domech. V obci je i řada dřevěných staveb původních i nových. Za prací lidé dojíždějí převážně do Vsetína, menší část je zaměstnána ve zdejších podnicích a živnostech.

Liptál má bohaté společenské a kulturní tradice. Kromě folklorního souboru Lipta Liptál v obci aktivně působí jeden z nejstarších spolků Sbor dobrovolných hasičů, který v roce 2005 oslavil sto let svého působení. Dále TJ Star Liptal Liptál – fotbalový klub s oddílem mužů a dorostenců, Klub volejbalových nadšenců, cvičení žen. Všichni tito se aktivně a účinně podílejí na životě obce. Vzorně se také věnují přípravě mladé generace. Myslivecké sdružení Brdisko pořádá plesy a letní zábavy, pečuje o krajinu a zvěř.    

K nejpočetnějším patří Folklorní sdružení Lipta Liptál, které bylo založeno před rokem 1930 Janem Kobzáněm. Ve sdružení je nyní aktivních 150 členů v pěti skupinách.  Dvě skupiny tanečníků tvoří děti od 4 do 15 let. Členové uskutečnili za dobu své existence více než 1000 vystoupení doma i v zahraničí, které zhlédlo přes půl milionu diváků. Jsou hlavními pořadateli událostí roku - mezinárodního folklorního festivalu Liptálské slavnosti a tradičních dětských folklorních dnů taktéž se zahraniční účastí, kdy mají občané a návštěvníci možnost zhlédnout stovky účinkujících z domova i z ciziny a poznat tak lidovou kulturu i jiných oblastí či států. K nejexotičtějším návštěvníkům patří soubory z Mexika, Nového Zélandu, Číny, atd. Soubor se snaží udržovat nejen zvyky, písně a tance valašského lidu, ale i další tradice, mikuláškou jízdu, atd.

Radioamatérské úspěchy v celostátním i mezinárodním měřítku prokazují nadšenci klubu AVZO Liptál. Vlastní a provozují 2 vysílací střediska na Baťkové.

Kromě dvou folklorních festivalů se v přírodním kulturním areálu každoročně pořádá nespočet dalších kulturních akcí, koncerty, výstavy, řezbářské dny, hasičské soutěže, taneční zábavy, myslivecké výlety, hudební festivaly a přehlídky, dětské dny, sousedská obecní fotbalová utkání žen i mužů Hořansko : Dolansko,  soutěže, jarmarky, závody v timbersportu (dřevorubecký sport).

Od roku 1995 je obec telefonizována, v roce 2002 byla dokončena plynofikace, v roce 2006 vodovod. V současnosti se připravuje vybudování kanalizace.

Obec skýtá příležitost ke stavbě nových rodinných domů a tím i perspektivu dalšího rozvoje. V roce 2013 byl zpracován nový územní plán obce. Obec je zapojena do separace odpadů (třídění odpadu, pravidelný svoz komunálního odpadu, tříděného – barevných pytlů, kontejnery na tříděný odpad, sběrný dvůr, kompostéry v domácnostech, barevné tašky, 2 x ročně sběr nebezpečného a velkoobjemového odpadu, sběr šatstva, apod.)

Obecní úřad vydal několik knih: Liptál s podtitulem „Kapitoly z historie obce na Valašsku“. Jejím autorem je PhDr. Ladislav Baletka. Dále knihu Liptál včera a dnes s podtitulem Z domácího fotoalba,  a knihu o liptálském rodáku Jan Kobzáň, valašský malíř, grafik a spisovatel, jejímž autorem je Lubomír F. Piperek. S osobním zaujetím je vedena také kronika obce.  Od roku 1983 je vydáván obecní zpravodaj.

V roce 1997 (18.11.1997) byl obci udělen Parlamentem ČR vlastní prapor. Ve stejném roce v soutěži Vesnice roku v Programu obnovy venkova Modrou stuhu v ostravském regionu za společenský život. Moc nás těší ocenění ve stejné soutěži v roce 2005, kdy jsme byli oceněni Bílou stuhou za práci s mládeží. A v roce 2006, po předchozích dílčích úspěších v krajských kolech, Liptál získal titul nejvyšší celorepublikový - Vesnice roku 2006.

 

V obci se nachází:  

 • Evangelický kostel – patří k největším evangelickým kostelům na Valašsku.
 • Katolický kostel
 • Přírodní kulturní areál
 • Obecní úřad
 • Historická požární zbrojnice
 • Hasičský dům
 • Dům s pečovatelskou službou se 16 byty - nad pavilonem školní jídelny
 • Průmyslová zóna
 • Zemědělské družstvo
 • Strom života
 • Zámek - barokní zámek postavený na přelomu 17. a 18. století pravděpodobně majitelem panství Vilémem Sedlickým z Choltic. K zámku přiléhala tzv. Anglická zahrada
 • Busta T.G.M
 • Pomník padlým ve světových válkách ve středu obce, památníky z II. světové války po obci
 • Busta rodáka Jana Kobzáně
 • Socha Zbojníka
 • Vrchol Vartovna, 651 m n. m., na pomezí tří obcí: Seninka (rozhledna), Liptál, Jasenná
 • V obci je základní škola, mateřská škola – zřizovatel Obec Liptál
 • Obecní knihovna s internetem
 • Dětský domov a Základní škola (zvláštní),
 • Pošta – Dům služeb
 • Dětský lékař, lékař pro dospělé v budově obecního úřadu
 • 3 obchody se smíšeným zbožím
 • Řeznictví U Hrušků
 • 2 restaurace, penzion, hotel na Syrákově
 • Čerpací stanice
 • Kadeřnictví,  sběrna prádla – Dům služeb
 • Masérské služby
 • Drobní živnostníci
 • Dětský lyžařský vlek

Zpracováno ke dni 05.12.2013

 Více na www.liptal.cz