Skip to Content

Kurz 238 Duchovní cvičení

17. — 22. 4. Kolín, Kolínský klášter
Individuálně vedená ignaciánská duchovní cvičení s volbou mezi třemi doprovázejícími: Ivana Noble (husitská farářka a teoložka), Gisela Heitz (sestra kongregace Sester sv. Josefa) a Petr Vacík (jezuita). Klasická forma exercicií založených na osobních meditacích biblických textů a na dalších cvičeních s každodenním rozhovorem či konzultací s jedním z doprovázejících. Denní bohoslužby předpokládají ekumenickou otevřenost. Cena kurzu je 2.950,- Kč. Hlaste se prosím přímo na stránkách kolínského kláštera viz odkaz níže.
evangnet / web

Nejnovější obrázek

2018 92018 82018 72018 12018 42018 32018 52018 22018 6Fotografie1106


about seo